سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین آیین مهر – پژوهشکده تکنولوژی تولید جهددانشگاهی خوزستان
امیر آیین مهر – دانشگاه سمنان
علیرضا سینا – پژوهشکده تکنولوژی تولید جهد دانشگاهی خوزستان

چکیده:

دراین مقاله تاثیر خطای مدار باز تک فاز برروی پارامترهای شبکه نظیر توان اکتیو توان اکتیو ولتاژ و توان جبران ساز یک مزرعه بادی مورد بررسی قرارگرفته است به منظور ارزیابی اثرات خطای مدار باز مزرعه بادی متشکلا ز ۶ توربین بادی با سرعت ثابت متصل به بانک خازنی ترانس ها و خطوط انتقال در نرم افزار MATLAB و توسط جعبه ابزارهای SIMULINK و AEROSAPACE/ENVIROMENT و مجموعه بلوکهای POWER SYSTEM شبیه سازی شده است در انتها نتایج بدست آمده از شبیه سازی بیانگر این واقعیت است که پس از وقوع خطای مدار باز تک فاز شبکه پایدار باقی می ماند اما به دلیل وجود تغییرات ولتاژ کیفیت توان تنزل می یابد.