سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا وفایی – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان
شرمین کریمی – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان
حمید مشهدی میقانی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

امروزه معضل ها یی همچون آلود ی گهای زیست محیطی ناشی ازمصرف سوختهای ف ی سلی که سبب برهم خوردن شرا یط اکولوژیک و ایجاد خطرهای زیست محیطی گردیده، همچ ی نن محدود بودن ذخایر سوختهای ف ی سلی باعث شده تا از سوی کشورهای جهان به این نوع انرژیها یبش از ی پش توجه شود. در این تحقیق خواص فیزیکی و شیمیایی بیودیزل کرچک با سوخت دیزل رایج در کشور موردبررسی قرار گرفتند. بدین منظور متیل استر کرچک از ترنس استریفیکاسیون روغن پالایش نشده کرچک توسط الکل متیلیک و در حضور متوکسید سدیم به عنوان کاتالیزور و در دمای ۷۵ درجه سانتیگراد تهیه گردید. سوخت های مورد آزمایش شامل سوخت دیزل مرسوم در ایران به عنوان سوخت مرجع و متیل استر کرچک تولیدی بر مبنای حجمی ۲۰ % که با نماد B20 نامیده می شود در نظر گرفته شد . نتایج آزمایش های شاخص ستان، گرانروی، نقطه اشتعال،خاکستر و وزن مخصوص متیل استرخالص کرچک را به ترتیب ۷/۶۹% و ۳/۹% و ۲۰/۴% و ۳۰/۴۳% و ۱/۵% بیشتر از سوخت دیزل نشان می دهد . ارزش حرارتی، مقدار گوگرد، نقطه ابری شدن و نقطه ریزش متیل استر خالص سویا را به ترتیب ۳۳/۳% و ۱۷/۸۵% و ۱ و ۵ درجه سانتی گراد کمتر از سوخت دیزل مرسوم می باشند.