سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جبار آیت جعفربای – مرکز تحقیقات کشاورزی و منایع طبیعی گلستان
حسین علی فلاحی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منایع طبیعی گلستان
طهماسب حسین پور – مرکز تحقیقات کشاورزی و منایع طبیعی لرستان
کریم حسینی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منایع طبیعی کهکیلویه و بویر احمد

چکیده:

به منظور دستیابی به ژنوتیپهای پرمحصول و با کیفیت مطلوب دانه جهت استفاده در صنایع تولید ماکارونی که واجد صفات مناسبی چون تحمل به تنشهای محیطی مانند خشکی، گرما و سرما، مقاومت به آفات و بیماریها، دانه درشتی و زودرسی باشند، آزمایشات مقایسه عملکرد با استفاده از ۵۴۳ ژنوتیپ مختلف از گندم های دوروم داخلی و خارجی به همراه شاهد های آریا وسیمره در ایستگا ههای تحقیقاتی گنبد، کوهدشت، گچساران و مغان اجرا گردید. آزمایش مقدماتی مقایسه عملکرد PDWYT شامل ۳۶۷ لاین و رقم و به صورت مشاهده ای وآزمایشات A و B به ترتیب شامل ۷۸ و ۸۴ لاین و رقم در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در ۴ تکرار پیاده شدند در طول فصل زراعی از صفات آگرونومیکی، بیماریها و نهایتا عملکرد دانه یادداشت برداری بعمل آمد. در آزمایش مقدماتی مقایسه عملکرد، عملکرد دانه ژنو تیپ ها از طریق رسم نمودار با شاهد ها مقایسه شد و در آزمایشات A و B، پس از تجزیه واریانس صفت عملکرد دانه و مقایسه میانگین عملکرد ژنوتیپ ها و بر اساس صفات مطلوب زراعی،لاین های بر تر انتخاب ووارد آزمایشات پیشرفته سال بعد گردیدند. در نهایت از مجموع ارقام و لاین های مورد بررسی، تعداد ۱۴۰ ژنوتیپ جهت بررسی های تکمیلی انتخاب گردیدند.