سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی کیوان زراعتکار – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
بهنام رحیمی – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

سامانه گسل سنگ بست – شاندیز با روند شمال غرب – جنوب شرق از فاصله ۱۵ کیلومتری غرب شهر مشهد می گذرد و از جمله گسلهای اصلی کوه های بینالود است این گسل از نظر لرزه ای فعالیت محدودی دارد ولی به خوبی در سطح زمین رخنمون یافته و در نقشه مغناطیس هوایی خراسان رضوی به وضوح خطواره آن قابل تشخیص است با توجه به نقشه مغناطیس هوایی منطقه گسل سنگ بست – شاندیز از بخشهای مغناطیسی سنگ بستر با انومالی کمتر ۵۶/۶-۴۷/۶ nT می گذرد و در سایر نواحی آنومالی بیشتری ۴۲/۳->nT نشان میدهد مدلسازی انجام شده نشان دهنده عرض چندهزارمتری درسامانه این گسل است که قابل انطباق با نتایج حاصل از سنجش از دور و مشاهدات صحرایی می باشد