سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی حیدری مجد – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
سیدعلی مرتضوی –
شادی بلوریان –
داوود سالارباشی –

چکیده:

دراین پژوهش بهینه سازی استخراج ترکیبات فنولی از عصاره متانولی گیاه پونه گاوی که تحت تاثیر تیمار فراصوت قرارگرفته است از طریق آزمون سطح پاسخ و از طریق آزمون فولین سیوکالته صورت گرفت ودرادامه اثرعصاره متانولی این گیاه برروی فعالیت آنتی اکسیدانی بررسی شد برای بهینه سازی فراینددر آزمون ها ۳ فاکتور زمان ۱۵و ۳۵ و ۵۵ دقیقه دما ۱۵و۳۰و۴۵ درجه سانتیگراد و PH6و۷و۸ بررسی شد نتایج به دست آمده نشان میدهد که مناسبترین شرایط برای استخراج ترکیبات فنولیک دمای ۴۳ درجه سانتیگراد pH=6.3 و زمان ۳۷ دقیقه می باشد تحت این شرایط میزان استخراج ترکیبات فنولیک به بیش از ۱۵٫۳mg گالیک به ازای ۱ گرم از پودر اولیه پیش بینی شد.