سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالایمان عموئی – گروه مهندسی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
حبیب الله قنبری – دانشجوی دکتری دندانپزشکی
حسینعلی اصغرنیا – گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی بابل
محمود خسروی – گروه ترمیمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بابل

چکیده:

زباله های دندانپزشکی بخش مهمی ازمواد زاید جامد شهری هرجامعه را تشکیل میدهد ودارای عوامل میکروبی بیماریزا و ترکیبات شیمیایی سمی و خطرناک می باشد این مطالعه به منظور شناخت کمی و کیفی انواع زباله های تولیدی از بخشهای مختلف دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام گرفته است کل زباله های تولیدی درروزهای زوج و فرد دوشنبه سه شنبه و چهارشنبه هفته میانی از ماه دوم هر فصل سال مورد بررسی قرارگرفتند. انواع زباله های معمولی عفونی شیمیایی خطرناک و اشیای نوک تیز تولیدی در داخل ظروف پلاستیک مخصوص و با کدها رنگی ویژه جداسازی و با استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت ۰/۰۰۰۱ گرم توزین گردیدند. میانگین کل پسماند تولیدی ۷۴/۹ کیلوگرم در روز می باشد میزان تولید روزانه زباله های معمولی ۶۵/۰۵ کیلوگرم زباله عفونی ۹/۳ کیلوگرم زباله شیمیایی ۰/۵۸ کیلوگرم و اشیای نوک تیز ۰/۲ کیلوگرم بدست امد. میزان کل زباله های تولیدی درمدت یکسال ۱۷۹۷۳/۶ کیلوگرم بود.