سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالایمان عمویی – گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی بابل
معصومه طهماسبی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
علی اکبر محمدی –
حسینعلی اصغرنیا –

چکیده:

مراکز بهداشتی درمانی نقش مهمی را درنیل به ارتقا سطح سلامت افراد ج امعه دارا می باشند با توجه به روند رو به افزایش تولید زباله های عفونی دراین گونه مراکز و نبود اطلاعاتکافی از وضعیت این نوع پسماند درمراکز بهداشتی درمانی شهر بابل این تحقیق انجام شده است این مطالعه توصیفی مقطعی در ۱۳ مرکز بهداشتی درمانی شهری شهرستان بابل در سه روز کاری هفته صورت گرفت با مراجعه حضوری پژوهشگران جداسازی و تعیین انواع پسماند و تعیین سرانه آنها و نیز آنالیز فیزیکی زباله های معمولی و عفونی انجام شد داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS آنالیز و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت میانگین میزان پسماند ۱۸/۳۵ کیلوگرمدر روز بدست آمد از مجموع پسماندها ۶۴/۵ درصد زباله معمولی ۲۰/۱ درصد زباله عفونی و ۱۵/۴ درصداشیای نوک تیز می باشد درانالیز فیزیکی پسماندهای معمولی به ترتیب بیشترین درصد وزنی مربوط به پسماند غذایی ۴۳/۱۲% کاغذ و منسوجات ۳۴/۹۳% پلاستیک ۱۳/۵۴% شیشه ۵/۱۹% فلز ۱/۲۸% و مواد زاید متفرقه ۱/۹۶% بود.