سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

گیلدا نجفی پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده:

پنجاه و هشت جدایه Pseudomonas syringae pv. syringae (Pss ا زمیزبانهای مختلف در استانهای فارس ،کهگیلویه و بویراحمد چهار محال و بختیاری و اصفهان با استفاده از آغازگرهای REP,ERIC مورد بررسی قرارگرفتند با استفاده از این آغازگرها قطعاتی با وزن مولکولی ۲۵۰bp تا ۱۵۰۰bp سنتز شد. آزمون rep-PCR با استفاده از آغازگر ERIC سویه ها به پنج گروه تقسیم شدند که دراین گروه ها ترجیح میزبانی قابل مشاهده نبود این نتایج نشان میدهد که با استفاده از آغازگر مذکور نمی توان سویه ها را براساس میزبان از یکدیگر تفکیک نمود در نتیجه مزیت میزبانی با این آغازگر قابل مشاهده نمی باشد درآزمون rep-PCR با استفاده ازآغازگر REP نیز سویه ها به پنج گروه تقسیم شدند. دراین گروه بندی علیرغم پراکندگی سویه های درختان میوه هسته دار در گروه های مختلف بسیاری از آنها به همراه سویه های رز، شمعدانی و پنیرک درگروه دوم قرارگرفتند.