سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرداد گلبابائی – عضو هیئت علمی کارشناس ارشد
حسین حسینخانی – دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور تهران
ابوالفضل کارگرفرد – عضو هیئت علمی کارشناس ارشد
امیر نوربخش – عضو هیئت علمی کارشناس ارشد

چکیده:

توسعه فناوری های پانلهای چوب سیمان درهر منطقه به مواد اولیه مورد نیاز ان یعنی چوب یا مواد لیگنوسلولزی و سیمان مربوط می شود دراین تحقیق با توجه به فاکتورهای متغیر مورد مطالعه نوع ماده اولیه لیگنوسلولزی ضایعات کشاورزی همانند کلش برنج کاه گندم ساقه چوبی پنبه از استانهای گیلان مازندران و گلستان و مقدار ماده افزودنی همانند کلرید کلسیم CaCL2 تخته هایی با شرایط ساخت یکسان ضخامت تخته فشار پرس تولید شده و ویژگیهای مقاومت به خمش استاتیک مدول الاستیسیته و مقاومت به خمش درحد الاستیک اندازه گیری و نتایج بدست آمده با استفاده از نرم افزار MSTATC و طرح آماری فاکتوریل درقالب کاملا تصادفی مورد آنالیز آماری قرار گرفتند. درنتیجه پانلهای ساخته شده از نظر مقاومت مکانیکی درحداکثر بار تخته سیمان تهیه شد از صنوبر به عنوان شاهد ۴/۴۱۴۶ مگاپاسکال بیشترین مقدار و ساقه پنبه ۲/۴۶۳ مگاپاسکال کاه گندم ۱/۶۷۷۶ مگاپاسکال و کلش برنج ۰/۸۶۲۲ مگاپاسکال بهترتیب در مرتبه های پایینتری قرارگرفته اند.