سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محبوبه آزادی –
علیرضا صبورروح اقدم –
شاهرخ آهنگرانی –
هامان هدایت مفیدی –

چکیده:

بررسی و مقایسه خصوصیات پوشش دو لایه نیترید تیتانیوم- کاربید تیتانیوم بر روی فولاد ابزارH 13از طریق روش ایجاد رسوب شیمیایی از فاز بخار بهکمک پلاسماPACVD)نسبت به پوشش تک لایه در این مقاله انجام شده است. ایجاد پوشش نیترید تیتانیوم و کاربید تیتانیوم به صورت دو لایه با ضخامت کلی ۲ تا ۳ میکرومتر تغییراتی را در خصوصیات مکانیکی پوشش مانندتغییرات سختی و میزان زبری سطح نسبت به پوشش تک لایه نیترید تیتانیوم و کاربید تیتانیوم و همچنین در اندازه دانه پوشش بهوجود آورده است که این عوامل بر روی میزان عمر پوشش نیز بسیار تاثیرگذار است. در این مقاله بعد از ایجاد پوشش و آنالیز پراش اشعه ایکسGIXRD)با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM)بررسی میکروساختاری پوشش، با استفاده از دستگاه سختی سنجی ویکرز بررسی تغییرات سختی و با استفاده از دستگاهAFM)توپولوژی سطح و انداز هگیری میزان زبری سطح انجام شده است