سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زینب راور – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سازه های آبی
جواد فرهودی – استاد دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

پرش هیدرولیکی پدیده ای رایج در پایین دست سازه های هیدرولیکی نظیر سرریزها و دریچه ها می باشد حوضچه های ارامش با داشتن ضمایم سازه ای خاص و تشکیل جهش آبی در کاهش انرژی وآرام کردن جریانهای خروجی از سازه ها ایفا ی نقش می کنند زبر نمودن بستر عامل موثری در بهبود مشخصات و تثبیت پرش هیدرولیکی می باشد دراین بررسی آزمایشگاهی تاثیر بلوک های عرضی و یکپارچه ذوزنقه ای قائم بر مشخصات جهش هیدرولیکی با تغییر فواصل بین بلوکها در محدوده اعداد فرود ۴ تا ۱۳/۷ مورد مطالعه قرارگرفته است نتایج نشان میدهد کهعمق ثانویه و طول جهش هیدرولیکی در بستر زبر نسبت به بستر صاف بطور قابل ملاحظه ای کاهش می یابند و مقادیر تنش برشی کف برروی بستر زبر حداکثر ۸ برابر بستر صاف می باشد پروفیلهای بی بعد سطح جریان در جهش ابی برای کلیه ازمایشات تقریبا برهم منطبق بوده و از یک منحنی تبعیت می کنند.