سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

افشین عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، پیام نور مرکز تهران

چکیده:

سنگ های آتشفشانی منطقه کشت مهکی در شمال غربی ده بید در استان فارس در بخش جنوبی زون ساختاری سنندج – سیرجان واقع شده اند. با توجه به مطالعات پترولوژی، سنگ های آتشفشانی منطقه شامل بازالت – آندزیت، آندزیت بازالتی، تراکی آندزیت- تراکی آندزیت بازالتی، توف، برش ولکانیکی، ریولیت، ریوداسیت و تراکی داسیت می باشند. اغلب این سنگ ها، دارای ساخت توده ای و بافت پورفیری، میکرولیتی پورفیریک و تراکیتی می باشند. به طور کلی، سنگ های بازالتی با پاراژنز اولیه پلاژیوکلاز کلسیک، آمفیبول و پیروکسن تحت تأثیر دگرسانی گرمابی قرار گرفته اند. این دگرسانی تعادل کانی های اولیه را به هم زده و سبب به وجود آمدن کانی های ثانویه نظیر کوارتز، آلبیت، کلسیت، کلریت و اپیدوت شده است. با توجه به تجزیه ژئوشیمیایی و مطالعات پتروژنز محیط های تکتونوماگمایی، به نظر می رسد ماگمای به وجود آورنده سنگ های ولکانیکی منطقه کشت مهکی، ماگمایی کالک آلکالن تا تولئیتی با میزانK2Oپایین۰/۰۱% تامتوسط۱/۴۲%با خاستگاه فرورانش می باشد.