سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

خلیل جهان آرا – گروه برق- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مجید دهقانی – استادیار گروه برق- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
علیرضا توکلی قینانی – استادیار گروه برق- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
عباس عرب دردری – گروه برق-موسسه آمورش عالی غیرانتفاعی علامه جعفری

چکیده:

نوع جدیدی از موتور سنکرون مغناطیس دائم روتور دوبل با جهت چرخش معکوس برای بهبود عملکرد سیستم پیشران زیر دریایی ارائه شده است. که اساساً باعث ساده شدن ساختار سیستم، کاهش حجم، کاهش جرم و هزینه، افزایش قابلیت اطمینان سیستم بدون جاروبک و حلقه ی لغزشی می شود. در این مقاله برای کنترل سرعت زیردریایی مدل های ریاضی ماشین سنکرون مغناطیس دائم روتور دوبل با جهت چرخش معکوس که توسط دستگاه مختصات دوگانه d-p نشان داده شده. مورد بررسی قرار می گرید. شبیه سازی نشان می دهد که استفاده از PMSM ها با دو روتور در سیستم نیرومحرکه زیر دریایی عملی است و این نقطه آغاز کاربردهای بیشتر این نوع موتور در آینده می باشد.