سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صادق مظلوم شهرکی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
تورج هنر – دانشیار دانشگاه شیراز

چکیده:

سرریزهای استوانه ای و نیم استوانه ای درسیستم های توزیع و انتقال آب اندازه گیری جریان درکانالهای روباز کنترل سطح آب درسازه هایی مانند سرریز سدها دریچه های غلتکی و سدهای لاستیکی مورد استفاده قرار میگیرند با بررسی تحقیقات انجام گرفته پیرامون سرریزهای جانبی مشخص شد که تاکنون از سرریزهای استوانه ای و نیم استوانه ای به صورت جانبی استفاده نشده و بهدلیل اقتصادی بودن و سهولت ساخت این سرریزها مطالعه خصوصیات هیدرولیکی سرریزهای استوانه ای و نیم استوانه ای نظیر ضریب دبی افت انرژی و عمق جریان روی تاج سرریز در۱۲۸ مدل آزمایشگاهی درآزمایشگاه هیدرولیک بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز مورد بررسی قرارگرفت نتایج این آزمایشات نشان میدهد که به دلیل عدم جدایش جریان از بدنه سرریز ضریب دبی جریان درسرریزهای جابی استوانه ای و نیم استوانه ای نسبت به سایر سرریزهای لبه پهن افزایش می یابد که این افزایش تا ۴۰ درصد هم مشاهده گردید و مشخص شد که با افزایش بار ابی پشت سرریز ضریب دبی افزایش می یابد.