سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

میثم یزدان پناهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

چکیده:

نقاط کوانتومی نانوذراتیبا خصوصیات نوری منحصربفرد هستند که توانایی نشر نور با رنگهای مختلف را دارا می باشند و رنگ نور به اندازه کریستال آنها بستگی دارد نقاط کوانتومی یا نانوکریستال ها در دسته نانوذرات نیمه رسانا جای می گیرند نیمه رساناها اساس صنایع الکترونیک جدید هستندو درابزارهایی ماننددیودهای نوری و رایانه ها به کار گرفته می شود نقاط کوانتومی همچنین به دلیل اندازه کوچکشان خصوصیات نوری و الکتریکی منحصربفردی دارند که الکترونها درپیدایش این خصوصیات نقش کلیدی ایفا می کنند نقاط کوانتومی بهعلت ویژگیهای منحصر بفردشان مثل پایداری نوری بالا طیف نشری باریک طیف جذبی پهن درخشندگی نوری بالا و پایداری شیمیایی به طور وسیعی در سالهای اخیر توجه محققین را بخود جلب کرده است خصوصیات نوری آنها وابستهت به اندازه بوده و به راحتی قابل تنظیم میب اشد. دراین مقاله به معرفی بررسی خواص و انواع نقاط کوانتومی می پردازیم و سپس روشهای سنتز و کاربردهای آنها را بیان میکنیم.