سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سمیرا مختاری اصل – دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی ، دانشکده علوم پایه ، واحد تهران شما
الهام مختاری پور – کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی ، دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اس
حمید مهرگان – کار شناس جهاد کشاورزی استان لرستان

چکیده:

در این تحقیق، تعدادی از شیست های آندالوزیت دار شمال شهرستان ازنا مورد آنالیز شیمیایی قرار گرفته است.دراین منطقه سنگهای شیستی وفیلیتی آندالوزیت دار به سن ژروراسیک رخنمون دارند ویکی ازمهمترین مناطق دارای پتانسیل بالای ماده ی معدنی آندالوزیت، موجود در زون سنندج – سیرجان محسوب می شود. مطالعات کانی شناسی وسنگ شناسی منطقه نشان می دهد که علاوه بر کانیهای آندالوزیت و سیلیمانیت کانیهای بیوتیت، موسکوویت، تورمالین،گارنت، سرسیت، کلریت، گرافیت، پلاژیوکلاز، آمفیبول و اکسیدهای آهن نیزوجود دارند. مقدارAl2O3طورمتوسط در سنگهای منطقه ،حدود۲۱-۱۷ درصد می باشد، از روی درجه تورق،شیستوزیته، پاراژ ز نکانیها و مطالعات کانی شناسی معلوم شد که دگرگونی ناحیه ای در این منطقه از نوع ضعیف تا متوسط بوده و درحد رخساره ی شیست سبزتا آمفیبولیت می باشد.سنگ مادر،در این منطقه اکثراً پلیتی بوده و زونهای کانی شناسی شامل زون کلریت، بیوتیت، گارنت، آندالوزیت، استارولیت، آندالوزیت- استارولیت و سیلیمانیت می باشند. با توجه به نموداری سنگ شناسی ا کثر نمونه ها در محدوده ی شیلها و رسها قرارگرفته اند و با استفاده از این نمودارها معلوم شد که پروتولیت آندالوزیت، سنگهای پلیتی و سمی پلیتی، شیلها و سیلتستونها و گری و کهایی بوده اند که گاه میزان آهک آنها بالا رفته و به قطبCaOنزدیک شده اند.با توجه به راند مان وزنیمتوسط آندالوزیت که حدود۹/۲ درصداست، و قیمت جهانی بالای آندالوزیت این منطقه دارای پتانسیل اقتصادی بوده و می توان مبادرت به احداث کارخانه فراوری آندالوزیت نمود.