سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حامد احمدی مقدم – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لشت نشا زیباکنار گیلان
فاطمه پرسادی – فارغ التحصیل کارشناسی گره ساختمان موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی گیل
شادی اکبری – دانشجوی کارشناسی گروه ساختمان موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی گیلان

چکیده:

در تحقیق حاضر جهت تولید بتن های دارای عمر و دوام و جایگزینی بخشی ازسیمان از خاکستر پوسته برنج استفاده شدها ست بدین منظور ابتدا نسبت به تولید و آنالیز میکروسکوپ الکترونی خاکستر پوسته برنج اقدام گردید سپس طرحهای متفاوتی با درصدهای متفاوت خاکستر جایگزین سیمان با نسبت آب به سیمان ۰/۳ و سیمان تیپ یک با مقدار ثابت فوق روان کننده ساخته شده با توجه به نتایج مقاومت فشاری بدست آمده تا سن ۹۰ روزه خواص مکانیکی بتنهای حاوی خاکستر پوسته برنج با نمونه های شاهد بدون خاکستر مقایسهشده همچنین با استفاده از تکنیک سرعت امواج اولتراسونیک درنمونه های بتنی مدول الاستیسیته دینامیکی آنها تعیین و گزارش شده است.