سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عارفه رجب – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، باشگاه پژوه
محمدحسین عزیزی – دانشیار – گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
مریم جوکار – استادیار – گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدر

چکیده:

پوشش ها و فیلم های خوراکی عبارتند از بافت های پیوسته ای که برای تغییر خصوصیات سطحی ماده غذایی از پروتئین ها ، پلی ساکارید ها و یا لیپید ها ساخته می شوند. علاقه به پوشش ها و فیلم های خوراکی در سال های اخیر بواسطه نگرانی درباره محیط زیست و نیاز برای کاهش مقدار پسماند حاصل از بسته بندی و تقاضای مصرف کننده برای محصولات غذایی با کیفیت بالاتر و افزایش مدت نگهداری ایجاد شده است. البته قرار بر این نیست که فیلم ها و پوشش های خوراکی جایگزین مواد بسته بندی سنتزی غیر خوراکی یا همتای زیست تخریب پذیر آن ها شوند. فیلم های خوراکی مواد بسته بندی ثانویه می باشند که ممکن است از محصول غذایی بعد از باز شدن بسته بندی اولیه محافظت کنند. فیلم ها و پوشش های خوراکی می توانند از محصول غذایی، با جلوگیری از مهاجرت رطوبت و انتشار گازهای دخیل در فساد ماده غذایی نظیر اکسیژن یا دی اکسید کربن حفاظتکنند. آن ها همچنین می توانند باعث بهبود کیفیت و ظاهر محصول غذایی با جلوگیری از مهاجرت طعم و آروما شوند. فیلم ها و پوشش های خوراکیهمچنین می توانند به عنوان حاملین مواد ضد میکروبی، آنتی اکسیدان ها، مواد مغذی، رنگ، مواد دارویی و ادویه جات عمل کنند. چیتوزان بسپار مشتق شده از کیتین می باشد و ارزان، زیست تخریب پذیر و برای پستانداران غیر سمی می باشد. خصوصیات ضد میکروبی چیتوزان و مشتقات آن در طی سال های اخیر به عنوان یک نگهدارنده عمده در مواد غذایی با منشأ طبیعی بر علیه محدوده وسیعی از قارچ ها و مخمرها، و باکتری ها به خوبی مواد شیمیایی سنتتیک مورد توجه بسیار قرار گرفته است.