سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهاره کلانتری – سازمان صنایع دفاع، کارخانجات صنعتی میلاد، تهران
سیامک الماسی –
محسن گرجی –

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق تولید پارچه دورو با دو طرح چاپی مختلف و مقایسه خواص فیزیکی و مکانیکی و خصوصیات راحتی ۲۰۰ گرم بر متر ± پارچههای حاصل از تکنیک چاپ دورو با پارچههای یکرو چاپ میباشد. برای این منظور پارچه پنبهای با وزن ۵مربع جهت تولید پارچه با دو طرح چاپی مختلف مورد استفاده قرار گرفت. عملیات چاپ با استفاده از رنگزاهای خمی و رنگدانههادر دو طرف پارچه انجام گردید. خصوصیات فیزیکی و مکانیکی از قبیل وزن، ضخامت، نیروی پارگی، مقاومت در برابر جرخوردگی و سختی خمشی و خصوصیات راحتی از قبیل نفوذپذیری بخار آب، نفوذپذیری هوا و مدیریت رطوبت پارچه دورو اندازهگیری شده وبا پارچه مشابه که دارای یک طرح چاپ میباشد مقایسه گردید. مقایسه نتایج حاصله برای پارچههای چاپ شده با دو طرح مختلف و پارچههای یکرو چاپ نشان میدهد که انجام عملیات چاپ دورو تاثیر منفی قابل توجهی بر روی خصوصیات مکانیکی و راحتی پارچه نداشته و از این پارچهها میتوان برای تولید لباسهای دورو که قابلیت استفاده از دو طرف آن وجود داشته باشد استفاده نمود