سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن جوکار – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
حمید رحمانی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده:

امروزه متراکم ساختن مصالح جهت دستیابی به بتن پرمقاومت، مورد توجه اکثر محققین می باشد. جهت این امر، توزیع اندازه ذرات سیمان، نقش مهمی را در متراکم سازی مصالح چسبنده ایجاد می کند. در این تحقیق از توزیع ایده آل اندازهء ذرات بتن با ترکیب سنگدانه ها( با دانه بندی بهینه) و پودر فوق العاده ریز کوارتز به عنوان فیلر سیمان استفاده شده است. بر اساس مقدار بهینه سیمان، مقدار بهینه فیلر فوق العاده ریز و دانه بندی بهینهء سنگدانه ها که از منحنی توزیع ایده آل ذرات بتن قابل استخراج می باشد، نمونه های بتنی با بکارگیری میکروسیلیس و نانوسیلیس در طرح اختلاطهای مختلفساخته شد. پس از عمل آوری، نمونه ها تحت آزمایشهای مقاومت فشاری و درصد جذب آب قرار گرفته و نتایج ثبت شدند. نتایج حاکی از ساخت بتنهایی با مقاومت فشاری فوقالعاده بالا با استفاده از حداقل سیمان می باشد. در این تحقیق، مقاومت نمونه های با ابعاد ۱۵ سانتیمتر، با ۳۲۵ کیلوگرم مواد سیمانی حاوی میکروسیلیس، برابر با ۷۵Kg/cm2 بدست آمدکه در مقایسه با بتن های معمولی از مقاومت فشاری بسیار بالایی برخوردار می باشد. همچنین جذب آب( ۲۴ ساعته) این نمونه برابر ۰/۵۴ درصد بدست آمد که حاکی از تخلخل بسیار پایین نسبت به بتن های معمولی می باشد