سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه اصفهان
رسول اجل لوئیان – دانشیار رشته زمین شناسی مهندسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

امروزه شناسایی خصوصیات ماده سنگ یک بخش مهمی از علم مکانیک سنگ را به خود اختصاص داده است و در پروژههای مختلف عمرانی که با سنگ سر و کار دارند، آزمایشهای آزمایشگاهی متعددی جهت تعیین خصوصیات مهندسی ماده سنگ انجام میشود، با توجه به هزینهبر بودن این آزمایشها، میتوان با بررسی دقیق خصوصیات زمین شناسی سنگها، یک تخمینی از ویژگیهای مکانیکی و فیزیکی آنها داشت و با توجهبه اهمیت پروژه، تعداد آزمایشهای لازم جهت شناسایی ماده سنگ را کاهش داد. با توجه به اینکه دامنه تغییرات خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگهای تخریبی زیاد میباشد و عوامل متعددی روی آنها تاثیر میگذارد در این مقاله پس از معرفی مختصر سنگ های تخریبی شاخص، به بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی این سنگها و عوامل موثر بر آنها پرداخته میشود و دامنه تغییرات، میانگین و انحراف از معیار نتایج نیز مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد