سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جمشید اسماعیلی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی خصوصیات مهندسی بتن های ساخته شده از سیمان پرتلند پوزولانی کارخانه سیمان صوفیان و مقایسه آن با بتن های ساخته شده از سیمان پرتلند تیپ ۲ این کارخانه است ابتدا مصالح مناسب انتخاب شده و بعد از تعیین برخی مشخصات مصالح اقدام به طرح اختلاطهای مخلوط های مختلف با نسبت آن به سیمان های متفاوت گردیده است مقاومت فشاری نمونه ها با ساختن نمونه های مکعبی و نگهداری آنها در آب معمولی مورد بررسی قرارگرفته است و همزمان با ساختن نمونه های فشاری نمونه های مختلف بتن و ملات نیز جهت انجام آزمایشهای تعیین مقاومت خمشی مقاومت کششی نفوذ پذیری انقباض و انبساط ساخته شده است و در سنین مختلف مورد آزمایش قرارگرفته است. نتایج آزمایشات نشاندهنده کیفیت بالای بتن ساخته شده از سیمان پرتلند پوزولانی کارخانه صوفیان بوده و در مقایسه با بتن های ساخته شده از سیمنا پرتلند تیپ ۲ این کارخانه در حد قابل قبول و حتی در برخی موارد بهتر از آن می باشد.