سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یاسر علیلوکسجینی – دانشجویان کارشناسی ارشد سازه
اسماعیل غلامی –
حسن افشین – دانشیار دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

دراین پروژه خصوصیات برشی وکششی سه نوع بتن مختلف شامل بتن خودتراکم self-Consolidating concrete بتن معمولی normal Concrete) و بتن خودتراکمسبک self-consolidating lightweight concrete مورد بررسی و مقایسه قرارگر فته است درمجموع ۳۶ نوع طرح اختلاط ساخته شده است که ۱۲ نوع آن برای بتن خودتراکم ۱۲ نوع آن برای بتن معمولی و ۱۲ نوع آن برای بتن خودتراکم سبک می باشد بررسی نتایج آزمایش ها نشان میدهد که مقاومت برشی بتن معمولی بیشتر از دو نوع بتن دیگر می باشد و مقاومت برشی نسبی بتن خودتراکم سبک بیشتر از دو نوع بتن دیگر می باشد دربتن خودتراکم نیز مقاومت کششی بیشتر از دو نوع بتن دیگر می باشد.