سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نویده نجف پور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های ابی
میترا اقابابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های ابی

چکیده:

پدیده رسوبگذاری درمخازن سدها مهمترین عامل تهدید کننده سرمایه گذاریهای عظیم در پروژه های ابی می باشد از این رو برآورد حجم رسوب انباشته در مخازن همچنین بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی آنها در مدیریت بهره برداری از انها بسیار حائز اهمیت است سد دز با ارتفاع ۲۰۳ متری در شمال خوزستان روی رودخانه دز احداث شده و اکنون حدود ۴/۳ میلیارد مترمکعب آب در دریاچه ای به وسعت ۶۳ کیلومتر مربع در پشت این سد ذخیره شده است مهمترین وظیفه سد دز تامینآب مورد نیاز اراضی بین اندیمشک و هفت تپه می باشد که برای این کار از حجم مفید سد دز استفاده می شود البته رسوب سنجی ها نشان داد که این حجم کاهش یافته و قطعات بدلیل رسوبگذاری این روند کاهش هرساله ادامه دارد دراین مقاله با انجام اندازه گیری های میدانی با استفاده از روشهای مختلف نمونه گیری از اعماق و مقاطع مختلف دریاچه سد دز و انجام ازمایشات ژئوتکنیکی و تحلیل آن سعی گردیده خصوصیات مکانیکی درم خزن مورد بررسی قرارگیرد