سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدهادی پیغمبردوست – عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
مصطفی آقامیرزایی –

چکیده:

هسته انگور یکی از ضاعات کارخانجات آبمیوه گیری و کنسانتره می باشد که به دلیل داشتن اسیدچرب های غیراشباع توکوفرول ویتامین E فیبرهای رژیمی و مواد معدنی دارای ارزش تغذیه ای بسیاربالایی می باشد آگاهی از خواص فیزیکی هسته انگوردر طراحی تجهیزات مربوط به بوجاری انتقال خشک کردن و درتجهیز دستگاه های روغن کشی امری ضروری به نظر می رسد خواص فیزیکی هستهانگور شامل میانگین طول عرض ضخامت قطر میانگین حسابی قطر میانگین هندسی قطر معادل نسبت ابعاد ضریب کرویت و مساحت سطح دانه می باشد که به ترتیب ۵٫۶۵ و ۳٫۹۲ و ۲٫۷۷ و ۴٫۱۲ و ۳٫۹۳ و ۷٫۸۳ و ۰٫۷ و ۶۹٫۸۲% mm و ۴۸٫۶۸mm2 دررطوبت ۸٫۰۱% برپایه ماده خشک بدست آمد. دانسیته واقعی ه سته های انگور سیاه سردشت ۱۰۸۵ کیلوگرم برمترمکعب بدست آمدو میزان دانسیته توده ای و تخلخل به ترتیب ۶۲۴ کیلوگرم برمتر مکعب و ۴۲٫۵۶% و وزن هزاردانه ۲۵٫۷۶گرم دررطوبت ۸٫۰۱% تعیین گردید.