سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

گیتا فرزانه – کارشناس ارشد محیط زیست ، مدیر پژوهش موسسه بازیافت استان گلستان

چکیده:

اطلاعات کمی و کیفی مواد زائد جامد شهری نقش مهم و بسزایی در مدیریت مواد زائد ایفا می نمایند . به طوریکه شناخت دقیق اجزا تشکیل دهنده انواع مواد زائد جامد و تعیین مقدار هر یک از آنها یکی از گامهای اساسی و مهم در زمینه مدیریت علمی و صحیح این دسته از مواد می باشد . در استان گلستان نیز به علت وجود پارامترهای چون تراکم جمعیت ، وضعیت آب و هوایی ، بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی ، حاصلخیزی خاک منطقه ، وجود اکوسیستم های حساس و شکننده ، به منظور انتخاب روشی مناسب جهت مدیریت مواد زائد جامد ، پی بردن به خصوصیات کیفی زباله امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد . در این پژوهش ، خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و میکروبیولوژی زباله شهر گرگان با روش نمونه برداری تصادفی به مدت یک سال و رد فصول مختلف مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج این تحقیق نشان می دهد که در شهر گرگان بیش از ۱۵۰ تن زباله در روز تولید می شود که مواد فساد پذیر (مواد آلی) درصد قابل توجهی (۷۲درصد) از زباله های شهر را تشکیل می دهند. بنابراین تولید کمپوست و بازیافت مواد به عنوان مناسبترین شیوه مدیریتی پسماند توصیه شده و با توجه به اینکه شیرابه زباله مورد آزمایش دارای آلودگی فراوانی بوده بنابراین عدم تولید شیرابه با اجرای دفن اصولی و بهداشتی و در مرحله بعد تصفیه ، پایش و کنترل شیرابه توصیه می گردد.