سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امید یزدی سجادیه – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی، استادیار خاکشناسی و استاد خاکشناسی
ناصر هنرجو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان، دانشکده کشاورزی، گروه خاکش
احمد جلالیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان، دانشکده کشاورزی، گروه خاکش

چکیده:

با توجه به اقلیم های گوناگونی که در ایران یافت می‌شود بایستی انتظار داشت که خاک‌های گوناگون طی هزاران سال گذشته ایجاد و مورد بهره‌برداری قرار گرفته باشند و. خاک‌های گچی از اهمیت و گسترش فراوانی در مناطق خشک و نیمه خشک برخوردار هستند. مهم‌ترین اهداف این پژوهش، بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و مینرالدوژیکی خاک‌های گچی در دشت سجزی اصفهان می‌باشد. جهت انجام این تحقیق، مجموعاً چهار پروفیل به عنوان شاهد به صورت ۲ ترانسکت عمود بر هم حفر گردیده. پروفیل ها با استفاده از استانداردهای بین‌المللی، به طور کامل تشریح شدند و سپس از افق‌های ژنتیکی نمونه‌برداری انجام گرفت و برای هر نمونه میزان اسیدیته ، هدایت الکتریکی، نسبت سدیم جذب شده، ظرفیت تبادل کاتیونی ، کاتیون ها و آنیون های محلول خاک، در صد آهک، در صد گچ، بافت خاک و جرم مخصوص ظاهری تعیین گردید و تجزیه های مینرالوژیکی به روش تفرق اشعه ایکس انجام شد. طبقه‌بندی قالب خاک در منطقه است و بر اساس سیستم طبقه‌بندی جهانی Gybsic Haplosalids بر اساس سیستم طبقه‌بندی آمریکایی می‌باشد. تغییرات اقلیمی و مواد مادری از مهم‌ترین عوامل تشکیل گچ در دشت سجزی می‌باشند .