سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم سادات میرعابدینی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک
مریم آق آتابای – استادیار دانشگاه گلستان
عزیز رحیمی چاکدل – دانشیار دانشگاه گلستان

چکیده:

دراین تحقیق ازتغییرات زمانی پارامترهای فرکتالی برای بررسی الگوی لرزه خیزی البرزمرکزی استفاده شد این منطقه ازنظر لرزه خیزی فعال بوده و زمین لرزه بلده که یکی از بزرگترین زمین لرزه های صدسال اخیر نزدیک به تهران محسوب می شود درخردادماه ۱۳۸۳ درآن به وقوع پیوسته است مطالعه تغییرات زمانی پارامترهای فرکتالی نشان داد که می توان از این پارامترها به عنوان پیش نشانگرهای لرزه خیزی استفاده نمود به نظر می رسد تغییرات این پارامترها قبل اززمین لرزه به دلیل کاهش نرخ لرزه خیزی درمنطقه باشد باتوجه به نمودار مکان زمان زمین لرزه ها قبل اززمین لرزه بلده کجور یک ارامش لرزه ای وجود دارد که با تغییرات زمانی Dt R b-value سازگار است دراین تحقیق تغییرات زمانی پارامترهای فرکتالی به خصوص Dt به عنوان یک معیار جدید پیش نشانگر لرزه خیزی معرفی میشود.