سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

قاسم صفری – کارشناس ارشد باغبانی
زهره امینی – کارشناس ارشد زراعت و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اقلید
سید ماشالله حسینی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
سید حسین میر طالبی – کارشناس ارشد زراعت

چکیده:

به منظور بررسی خصوصیات ظاهری و عملکرد پنج رقم گوجه فرنگی با تاریخهای مختلف کاشت در شمال استان فارس، منطقه اقلید در بهار سال ۱۳۸۹ طرح آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی اجرا شد. تیمارهای اصلی شامل سه تاریخ کاشت: بیست اردیبهشت، یکم خرداد و دهم خرداد و تیمارهای فرعی شامل پنج رقم : Sun 6108 ، Nena RioGrand ، EarlyUrbana vf ،Tomato RioGrand ، Falat بود. با توجه به نتایج حاصله به منظور دست یابی به عملکرد بالا و تاریخ کاشت مناسب با شرایط منطقه، میتوان تاریخ کاشت ۲۰ اردیبهشت ماه ورقم Nena Rio Gerand را برای کشت مستقیم بذر در منطقه اقلید توصیه نمود.