سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

معصومه اسدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
سیدهادی رضوی – دانشیار دانشگاه تهران
محمد حجت الاسلامی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
امیر شاکریان – دانشیار دانشگاه آزاد شهرکرد

چکیده:

ماست برای اکثر افراد جامعه محبوب و برنج برای اکثریت غیرآلرژیک است و نقص عمده ی غذایی ایرانیان برنج خوار کسر ویتامین ب است برنج سفید کرده را که فاقد ویتامین بوده و دارای ماده یضد ویتامین است می خورند و سبوس آن را که مخزن ویتامین های ب است دور میریزند برای جبران این کمبود بهترین وسیله استفاده از سبوس برنج است دکترجزایری درکتاب خود این را اب حیات نامیده است دراین تحقیق برآن شدیم که از شیر برنهج قهوه ای برای تولید ماست فراسودمند استفاده کنیم هدف از این تحقیق ارزیابی برخی ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی ماستی است که درآن به تدریج شیرگاو با شیربرنج جایگزین شدها ست. ویژگیهای شیمیایی و بافت بررسی شدند به بررسی عوامل عامل اثر گذار در بافت ماست پرداخته ویژگیهایچربی پروتئین اسیدیته و سختی به صورت معنی داری با افزایش درصد شیربرنج کاهش می یابد و PH افزایش داشته است.