سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد اکبری مقدم قیه باشی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندس ی
فیروز رضی زاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
یوسف ستارزاده –

چکیده:

طراحی و ساخت سدمستلزم شناخت شرایط زمین شناسی و ژئوتکنیکی توده سنگهای ساختگاه سد می باشد که بدین منظور انجام آزمایشات صحرایی و ازمایشگاهی الزامی است دراین پژوهش با استفاده از نتایج حاصل ازگمانه های اکتشافی مشاهدات صحرایی ازمونهای برجا و مطالعات ازمایشگاهی به بررسی وضعیت ژئوتکنیکی ساختگاه سد ارسباران پرداخته شده است سدارسباران درجنوب واحد زمین ساختی مغان قرار دارد که قدیمی ترین سنگهای نقشه مذکور متعلق به کرتاسه پسین میباشد که ازشیل سنگهای اتشفشانی و اهک تشکیل گردیده است درمنطقه سد روند عمومی عناصر زمین شناسی ساختمانی از قبیل چین ها و گسله ها از روندهای منطقه مغان تبعیت نموده و دارای روند عمومی شرقی غربی می باشد