سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ایمان آقاملایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
غلامرضا لشکری پور – استاددانشگاه فردوسی مشهد
محمد غفوری – استاددانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

سنگ های مارنی از جمله سنگ های ضعیف می باشند که به دلیل قابلیت تورم و شکفتگی زیاد، مقاومت و دوام پذیری کم در اجرای سازه های مهندسی مشکلاتی را سبب می شوند. ایجاد این مشکلات به دلیل عدم شناخت کافی از ویژگی های زمینشناسی مهندسی این نوع سنگ هاست. از این رو در این پژوهش به منظور تعیین پارامترهای فیزیکی و مکانیکی سنگ های مارنی ساختگاه سد صفا، بر روی نمونه های برداشت شده، آزمایش های حدود اتربرگ، وزن مخصوص، تخلخل،آزمایش تورم،آزمایش بار نقطهای و همین طور آزمایش های پراش اشعه ایکسXRD(و فلور سانس اشعه ایکسXRF(صورت گرفته است. نتایج حاصل از آزمایشات نشان می دهد که نوع و مقدار کانی های موجود در مارن به ویژه کانی های رسی وکربنات کلسیم از عوامل موثر و تأثیر گذار بر ویژگی های زمین شناسی مهندسی این نوع از سنگ هاست.