سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامرضا خانلری – عضوهیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینای همدان
مجتبی حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه بوعلی سینای همدان
رضا بخت آور – استادتمام دانشگاه بوعلی سینای همدان

چکیده:

سد ازگله واقع در شهرستان سرپلذهاب که از نوع سنگریزه ای با هسته رسی طراحی و بر روی سازندهای پابده – گورپی قرار گرفته که از نظر لیتولوژی بیشتر از آهک های مارنی و شیل تشکیل شده اند، که سن آنها کرتاسه بالایی میباشد، خصوصیات فیزیکی سنگ های تشکیل دهنده ساختگاه سد از قبیل چگالی خشک و اشباع، تخلخل، درصد جدب آب ، به ترتیب در آهک، ۲/۵۵ ، () برآورد شده است، همچنین نتایج دوام در آهک ۱۴/۹۸% و در آهک مارنی و شیلی ۴/۹۵% به دست آمده است که بر اساس تقسیم بندی گمبل آهک در گروه خیلی مقاوم و آهک مارنی و شیلی در گروه مقاوم قرار می گیرند، به علاوه تعداد بسیاری آزمایش لوژان در تکیه گا هها انجام شده است، نتایج این آزمایش نشان می دهد که بخش اعظم تکیه گا ههای سد مورد مطالعه را سنگ های شیلی منسوب به سازند گورپی تشکیل می دهند که ناتراوا هستند، بنابراین ساختگاه سد از لحاظ نفوذ پذیری و فرار آب بسیار مناسب بوده اما مسئله مربوط به مقاومت کم واحد های شیلی همچنان باید مد نظر قرار گیرد