سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدجواد رحیم دل – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن
راحب باقرپور – اعضا هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید مهدوری –

چکیده:

طرح انتقال آب بهشت آباد با اورد سالانه ۱۰۷۰ میلیون مترمکعب جهت رفع کمبودهای آبی در بخشهای شرب صنعت کشاورزی و غیره درفلای مرکزی ایران مورد مطالعه قرارگرفته است این طرح از یک سد بتنی دوقوسی با ارتفاع ۱۸۴ متر و یک تونل انتقال آب با طول ۶۵کیلومتر تشکیل شده است دراین مقاله به بررسی خصوصیات زمین شناسیو پارامترهای ژئومکانیکی پی تکیه گاه و تونلهای انحراف آب سد با استفاده از ازمونهای ازمایشگاهی و صحرایی پرداخته شده و درنهایت با بهره گیری ازرده بندی RMR طبقه بندی مهندسی سنگ انجام شده است نتایج بیانگر وجود سنگهای با کیفیت نسبتا خوب تا خوب درمحدوده مورد مطالعه است.