سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن سلگی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
رسول اجلوئیان – دکتری ژئوتکنیک
مرتضی جعفرخالو – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی
محمدهاشم طلایی – کارشناس ارشد عمران خاک و پی

چکیده:

سد مسعودآباد بروی رودخانه مسعودآباد درجنوب روستای باوکی ودر۱۵کیلومتر شمال غرب شهرازنا درحال مطالعه میب اشد این سدخاکی با هسته رسی به لحاظ زمین شناسی درزون سنندج سیرجان واقع شدهاست و ازلحاظ لیتولوژی تکیه گاه چپ برروی گنیسهای تجزیه شده و تکیه گاه راست برروی مصلح آبرفتی قراردارد و ارتفاعات انتهایی تکیه گاه راست را نیز میکاشیست تشکیل میدهد دراین تحقیق خصوصیات ژئوتکنیکی و پارامترهای ژئومکانیکی محور سد بررسی شده است باتوجه به ضخامت آبرفت و تراکم مناسب آن که از داده های آزمون SPT حاصل شده و ابگذری کم رسوبات یک پوشش طبیعی آب بند درمحدوده مخزن و ساختگاه سدمسعودآباد وجود دارد نتایج بدست آمده از پارامتر RQD و ازمایش لوژن درمقاطعی از پی سنگ نشان دهنده آبگذاری بالا درسطوح فوقانی می باشد که برای آب بندی پی سنگ ایجاد پروژه تزریق دراین مناطق ضروری است.