سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فضل اله شیریان – شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، تهرانو
یداله گلابی – شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، تهرانو
علیرضا خودسیانی – شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، تهران۳

چکیده:

ساختگاه سد خرسا نیک در بخش پایی ندست رودخانه خرسان و در حدود ۱۴ کیلومتری بالادست تلاقی رودخان ههای کارون وخرسان در جنو بغربی لردگان در استان چهارمحال و بختیاری واقع شده است. هدف اصلی از احداث این سد تولید انرژیبر قآبی و مهار سیلا بها در ساختگاه مذکور است. در این مقاله با استفاده از نتایج حاصل از گمان ههای اکتشافی و مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی، به بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی و ژئومکانیکی در محل ساختگاه سد خرسا نیک پرداخته شده است. مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی شامل انداز هگیری میزان RQD نفوذپذیری( لوژون) ، آزمای شهای سه محوری و کمحوری و غیره بوده است. برای این منظور تعداد ۳۷ حلقه گمانه به متراژ کل ۳۷۳۶ متر در محور منتخب D حفاری شده است. براساس اطلاعات حاصل از مغز ههای حفاری و مطالعات آزمایشگاهی توده سنگ، ساختگاه سد به رو شهای Q ، RMR GSI مورد ارزیابی قرار گرفته شده است.