سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی برهانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
سعید علی موسی زاده – محقق
جمشید مختاری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده:

گونه های مختلف قارچ صدفی Pleurotus spp. برروی گونه های مختلف درختی درنقاط مختلف جنگلهای شمال کشوررویش دارندPleurotus ostreatus ازجمله فراوان ترین آنهاست که ازجمله قارچهای بسیارخوراکی وداروی با ارزش می باشد دراین بررسی کشت خالص قارچ از طریق کشت بافت کلاهک جمع آوری شده ازجنگلهای استانتهیه شد کشت ها درانکوباتور با دمای ۲۵ درجه سانتیگراد و بدون نورنگهداری شدند میزان رشد بطور روزانه اندازه گیری شد نسبت رشد GR و ضریب رشد GR محاسبه شد خصوصیات میکرومرفولوژی میسلیوم ها با روش کشت اسلاید و با استفاده میکروسکوپ نوری انجام شد کلنی قارچ سفید پنبه ای کمی ابتدا برآمده سپس صاف شده پشمی ونمدی می گردد تراکم کلنی و ارتفاع کلنی به ترتیب ۲و۱/۵ بوده است متوسط نسبت رشد کلنی ها GR=6/62ملی متر درروز با ضریب رشد GC=21/56 و پس از۱۳ روزسطح پتری ۹ سانتیمتری را پرکرده بود بررسی اثرات ضدقارچی برروی ۵گونه قارچ بیماریزای گیاهی با روش کشت دوگانه درمحیط کشت مالت اکسترات آگار انجام شد