سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی مدندوست – استادیار دانشگاه آزاد فسا
مسعود بردبار – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمود دژم – استادیار دانشگاه آزاد فسا

چکیده:

به منظوربررسی غلظت های کلرید سدیم و اثرخشکی درمراحل جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه سوروف دو آزمایش تحت شرایط ازمایشگاه و یک ازمایش گلخانه ای درقالب طرح کاملا تصادفی با ۳تکرار صورتگرفت درآزمایشگاه اثرات کلرید سدیم شامل ۳۶۰ ،۱۶۰ ،۰۰ ،۴۰ ،۲۰ ، صفر، ۱۰و۶۴۰ میلی مولار و اثرات خشکی توسط پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰ با پتانسیل اسمزی ۰و۰/۱- و ۰/۲- و ۰/۴- و ۰/۶- و ۰/۸- و ۱- مگاپاسکال اعمال شد درگلخانه اثرات اعماق ۱و۲و۴و۶و۸و۱۰و۱۴و۲۰ سانتیمتری خاک برجوانه زنی و سایرصفات سوروف بررسی گردید نتایج نشان داد که علف هرز سوروف قادر است حتی درشوری ۳۶۰ میلی مولار تا۸درصد جوانه زنی داشته باشد همچنین جوانه زنی و رشد گیاهچه های آن درشرایط خشکی ۱- مگاپاسکال تا۲۸درصد جوانه زنی داشت.