سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

آناهیتا جمشیدنژاد اول – کاشناس ارشد سیستماتیک گیاهی
منیژه پاکروان فرد – اعضای هیئت علمیدانشگاه الزهرا
اختر توسلی –

چکیده:

جنس آلاله Ranunculus بزرگترین جنس درخانواده آلاله Ranunculaceae است که شامل گیاهان علفی یکساله یا چندساله می باشدو درتمام نقاط دنیا مخصوصا مناطق معتدله دارای پراکنشی وسیع است درون این جنس گروه های مختلفی از گونه ها وجود دارند که دگونه های آلاله دریکی ازا ین گروه ها دارای ریشه های غده ای هستند گروه Grumosae این گروه آلاله درایران دارای ۲۱ گونه می باشد دراین مطالعه شکل کلی دانه گرده و تزئینات سطح آن دربعضی گونه های این گروه توسط میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی قرار گرفته است و براساس مشاهدات این مطالعه برای این گونه ها یک کلید شناسایی ارایه شده است.