سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کامران سالاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا،
رضا امیری چایجان – استادیار مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سی

چکیده:

در این پژوهش، خشک شدن لایه نازک سیر در یک خشک کن آزمایشگاهی در شرایط بستر سیال مورد تحقیق قرار گرفت. خشک کردن محصول در چهار دمای ۵۰ و ۶۰ و ۷۰ و ۸۰ درجه سیلسیوس در شرایط بستر سیال کامل ( سرعت هوای ثابت ۲/۸ متر بر ثانیه) انجام شد. ضخامت ورقه های سیر در کل آزمایش ها ۱ میلی متر بود. برای انتخاب یک منحنی خشک کردن مناسب، شش مدل لایه نازک خشک شدن به داده های آزمایشگاهی برازش شد. در میان مدل های ریاضی مورد تحقیق مدل Two-term بهترین مدل برای شرح دادن رفتار خشک شدن لایه نازک سیر با بیشترین مقدار R2 و کمترین مقدار برای X2 , RMSE انتخاب شد. نتایج بررسی های انرژی برای خشک شدن لایه نازک بستر سیال نیز نشان داد که دمای ۵۰ درجه سانتیگراد دارای بیشترین مصرف انرژی ویژه است. از سوی دیگر بررسی ظاهر نمونه های سیر خشک شده نشان داد که کمترین تغییر رنگ مربوط به دمای ۵۰ در جه سانتیگراد است.