سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدحسن دانش – کارشناسی ارشد زراعت
علیرضا سوهانی دربان – دکترا
مجتبی بشکنی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مشهد

چکیده:

دراکثرمراتع ایران به دلیل شرایط بدمحیطی مراتع ضعیفی را شاهد هستیم و این عامل ما را ترغیب می کند که از گیاهان مقاوم به این شرایط سخت محیطی استفاده نموده تا بتوان بیشترین راندمان دراین شرایط محیطی داشت و قادرباشیم ازفرسایش درمراتع خود حفاظت نموده و درمرتع های ضعیف علوفه کافی برای دام تهیه نمود از تنشهای که امروز به عنوان دشمن مراتع ایران می توان نام برد تنشهای خشکی و شوری است یکی از گیاهان مقاوم به شرایطی سخت محیطی اتریپلکس می باشد اینگ یاه از خانواده اسفنجیان chenopodiaceae که به فرمهای مختلفی ازگیاهان کیساله علفی و چندساله علفی نیمه خشبی بوته ای و به ندرت درختچه ای بوده شامل ۴۱۷ گونه م یباشد و بومیآمریکا و مکزیک است این گیاه دارای ارزش غذای بالای برای دام بوده و قادر است تا اواسط زمستان به زندگی خود ادامه بدهد درایران شاهد سه گونه از اتریپلکس می باشیم که معروفترین آن A.canensens میباشد این آزمایش به بررسی خصوصیات جوانه زنی A.canensens درشرایط مختلف شوری و دما با طرح فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی درسه تکرار و درتیمارهای شوری۰شاهد ۲-و۴-و۶-و۸- با واحد بارNaCL تحت محدوده های دمایی ۳۰و۲۵و۲۰و۱۵و۱۰و۵ درجه سانتیگراد درژرمیناتور طی یک دوره ۲۰ روزه فرایند جوانه زنی ازطریق اندازه گیری درصد جوانه زنی سرعت جوانه زنی طول ساقه چه و ریشه چه مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت .