سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سهیل میرحبیبی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان
حسین عمرانی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات دامپروری
سعید دشتی – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

چکیده:

در این پژوهش برای بررسی عملکرد صفات تولیدی ، تولید مثلی و همچنین برآورد پارامترهای ژنتیکی تولید شیر گاوهای براون سوئیس ازاطلاعات گاوداری شرکت سهامی زراعی گلپایگان که طی سال های ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۷ جمع آوری شده بود ، استفاده شد. میانگین تولید شیر(کیلوگرم) ، طول روزهای شیردهی ، وزن تولد(کیلوگرم) و سن در هنگام اولین زایش(روز) به ترتیب ۲۴۳۸ ± ۷۳۰۲ ، ۷۶ / ۸۹ ± ۳۴۶ ، ۴۱/۸۹±۴/۷ و ۷۴ ± ۸۳۲ بدست آمد. برآورد پارامترهای ژنتیکی به وسیله ی مدل حیوانی با روش حداکثر درست نمایی محدود شده و مدل دوم نرم افزار DF‐REML صورت گرفت. ضریب وراثت پذیری و تکرار پذیری برای صفت تولید شیر به ترتیب ۱۵۴ / ۰ و ۳۰۹ / ۰ برآورد شد