سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

براتعلی غلامی – اعضاء هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
مهدی فراوانی –

چکیده:

بررسی نیازهای اکولوژیکی و زراعی گونه های بومی و در حال انقراض در اکوسیستم های طبیعی و زراعی به منظور کشت و اهلی کردن آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. به منظور بررسی خصوصیات اکولوژیکی گونه N. binaludensis با انتخاب رویشگاه مناسب موارد مربوط به عوامل اقلیمی، خاک، پوشش گیاهی، مراحل فنولوژی و همچنین میزان اسانس گونه ها در شرایط رویشگاه مطالعه گردید. درکشت زراعی نیز بذر به صورت مستقیم در پنج زمان مختلف (آذر، دی، بهمن، اسفند و فروردین) به صورت طرح آماری بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار کشت شد. پس از یادداشت برداری داده ها جمع آوری و در نهایت با استفاده از نرم افزار SAS‌ آنالیز شدند.نتایج بررسی رویشگاهی در مورد گونه N. binaludensis نشان داد که این گیاه عموما در دامنه ارتفاعی۱۹۰۰تا ۳۰۰۰ متر از سطح دریا و در مراتع نیمه استپی و کوهستانی رویش دارد و در خاک های سبک و سنگریزه ای با بافت شنی- لومی، غیر شور ، با PH‌ خنثی ، بدون گچ ، با میزان آهک کم و مواد آلی متوسط سازگاری است اثرات زمان کاشت بر ارتفاع گیاه، عملکرد محصول و اسانس معنی دار بود. درصد اسانس تحت تأثیر زمان کاشت قرار نگرفت. زمان کاشت چهارم و پنجم موفقیت آمیز نبود. در زمان کاشت اول بیشترین میزان محصول و اسانس تولید شد. میزان عملکرد محصول بسته به زمان کاشت بین حداقل ۸/۱۰۰۸ کیلوگرم در هکتار و حداکثر ۴/۲۱۵۶ کیلوگرم در هکتار نوسان داشت. میزان اسانس در کشت زراعی بین ۸/۱ درصدتا ۰۳/۲درصد و در رویشگاه ۴۱/۲ درصد تعیین گردید.