سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

گلثومه عزیزی –
لیلا تبریزی –
مریم جهانی –
لیلا علیمرادی –

چکیده:

به منظور بررسی خصوصیات جوانه زنی و شکستن خواب بذر از گیاهان دارویی، آزمایشی در سال ۱۳۸۴در آزمایشگاه تحقیقات عالی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا درآمد. بذور ۳۶ گونه دارویی از خانواده های مختلف گیاهی در دو مرحله ( با استفاده از آب مقطر و تیمارهای شکستن خواب) مورد آزمایش قرار گرفتند. تیمارهای مورد استفاده جهت رفع خواب این بذور عبارت بودند از : اسید جیبرلیک (GA3)، نیترات پتاسیم (KNO3)، پیش سرمادهی (Pre-chilling)، خراش دهی مکانیکی Scarification و تیمارهای تلفیقی ( خراش دهی با کاغذ سمباده و سپس اعمال تیمارهای GA3 و یا پیش سرمایی) . از میان ۳۶ گونه دارای جوانه زنی کم (<40) بودند. تیمار اسید جیبرلیک روی ۱۱ گونه اعمال شد که تنها روی ۶ گونه موثر واقع شد. از بین ۵ گونه ای که تحت اعمال تیمار نیترات پتاسیم قرار گرفتند تنها یک گونه واکنش مثبتی به این تیمار نشان داد. تیمار خراش دهی مکانیکی روی ۴ گونه اعمال شد که روی ۳ گونه از آنها موثر واقع گردید. از ۵ گونه ای که تحت تاثیر تیمار پیش سرمادهی قرار گرفتند تنها ۳ گونه واکنش مثبتی به این تیمار نشان دادند. اعمال تیمارهای تلفیقی تاثیر قابل ملاحظه ای در شکستن خواب بذور مورد مطالعه نسبت به شاهد نداشت.