سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هدی خالصی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی
محمد علیزاده خالدآباد –
محمود رضازادباری –
فاطمه شریفی –

چکیده:

دراینپژوهش خصوصیات صمغ زدو صمغ فارسی یا شیرازی که از گیاه Amygdalus scoparia Spach گونه ای بادام کوهی ترشح می شود مورد ارزیابی قرارگرفت صمغ زدو ویژگیهای قوام دهندگی امولسیفایر و پایدار کنندگی امولسیون را داراست و با افزایش غلظت این صمغ درامولسیون روغن در آب میزان قابلیت تشکیل و پایداری امولسیون افزایش یافت همچنین نتایج بررسی امولسیون حاصل از ترکیب مختلف صمغهای ترشحی نشان داد که تاثیر جالب توجهی بین اینصمغها درمقادیر ۵۸/۴% صمغ عربی ، ۳۸/۲% صمغ زدو و ۳/۴% صمغ کتیرا نسبت به کل امولسیفایر وجود دارد که منجر به تشکیل ونگهداری طولانی مدت مولسیون درمقایسه با کاربرد تکی صمغ عربی می شود علاوه برخصوصیات عملکردی اطمینان از بازار تامین و توجیه اقتصادی این صمغ طبیعی و بومی نیز کاربرد صنعتی صمغ زدو را بصورت جایگزینی یا ترکیبی امکان پذیر می کند.