سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود زابلستانی – استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

چکیده:

گردو با نام علمی ژوگلانس رژیا Juglans regia ازمحصولات کشاورزی بسیار پراهمیت محسوب میشود بطوریکه صادرات آن ارز قابل توجهی را بسوی کشورمان روانه می کند میتوان ارزش هزاردانه گردو را معادل یک بشکه نفت صادراتی تخمین زد درموقعب رداشت بخصوص زمان برداشت زودهنگام مقدار رطوبت آن خیلی بیشتر از زمانی استکه برا ی نگهداری مناسب باشد و این امر باعث می شود که ضایعات و افت محصول افزایش یابد یک یاز روشهای مرسوم برای نگهداری گردو راسندن مقدار درصد رطوبتش به میزان مناسب و خشک کردن آن است که بتوان با اطمینان آن را نگهدار ینمود درحال حاضر درایران بعلت عدموجود دستگاه مناسب خشک کن این امر دچار مشکل است برای طراحی و ساخت خشک کن بایستی مطالعاتی انجام شود از این رودراین تحقیق انواع خشک کن های گردو مورد بررسی قرارگرفته و مناسب ترین آنها برای ایران انتخاب شده است.