سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالمجید محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب
مهدی اژدری مقدم – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
عبدالحسین محمدی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان

چکیده:

خشکسالی عبارت از خشکی غیرطبیعی و کمتر از حدمعمول می باشد بنابراین خشکسالی ویژگی دائمی منطقه نبوده و درهر رژیم آب و هواییممکن است مشاهده شود امروزه یکی از مسائل عمده جوامع بشری مدیریت بهینه منابع آب است اهمیت این موضوع درمناطق خشک و کم آبی مانند ایران دو چندان است خشکسالی همواره تهدیدی برای منابع آب است خشکی یا خشکسالی و کم آبی تفاوت دارد اما خشکسالی هم شرایط و اثرهای خشکی و هم مساله کم آبی را حادتر می سازد باتوجه به وجود نوسانات شدید دربارشهای مناطق مختلف کشور خشکسالی ها از جمله بلایای طبیعی هستند که درشرایط نوسان منفی و یا به عبارتی کاهش بارشهای جوی نسبت به میانگین درازمدت رخمیدهند واثرهای زیانباری را بربخش کشاورزی و آبهای زیرزمینی برجا می گذارند درمطالعه حاضر با استفاده از مدل خودرگرسیونی میانگین متحرک انباشته aRIMA اطلاعات بارندگی سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ میزان بارندگی شبیه سازی و تاثیر آن را برسطح منابع اب زیرزمینی شهرستان ابهر بررسی شد.