سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامحسین حلاجی نژادموگهی – کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
کاظم حمادی – مدیریت هیدروژئوماتیک
بهروز دهانزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
شکراله حاجیوند – کارشناس ارشد اقتصادکشاورزی

چکیده:

خشکسالی پدیده ای است که اثرات خود را دردرازمدت نشان میدهد و مانند سیل حادثه ای آنینیست بنابراین با برنامه ریزی می توان احتمال رخدادآنرا جهت سالهای آینده پیش بینی کر هدف ازتحلیل خشکسالی مشخص نمودن شدت و فراوانی این رخداد است برای تحلیل بارندگی ماهیانه و سالیانه از آمار ۴۳ساله ایستگاه های عبدالخان حمیدیه و بستان استفاده گردید با بررسی بعمل آمده معلوم شد که تمرکز اصلی خشکسالی درسالهای ۸۸-۸۷و۸۷-۸۶و۸۲-۸۱و۷۹-۷۸و۷۲-۷۱و۶۸-۶۷ می باشد پریودهای خشکسالی شدید درابتدای هر۱۰سال اتفاق می افتد درحالیکه درسالهای اخیر هر۵سال یکبار است دردوره موردمطالعه تمامی ایستگاه ها با بیش از۳۰درصد با خشکسالی مواجه بودند که با خشکسالی هیدرولوژیک بعلت نقصان ریزشهای جوی و عدم تامین منابع آبهای سطحی یا زیرزمینی ناشی می شود این نوع خشکسالی با تاخیر بیشتری نسبت به خشکسالی هواشناسی یا کشاورزی رخ میدهد.