سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر فخرآبادی – سرگروه زمین شناسی آموزش و پرورش دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده:

خشکسالی از جمله مسائل و مشکلات بسیاری از مناطق می باشد که شدت آن در مناطق گرم و خشک بسیار بیشتر می باشد.از آنجاییکه دشت کاشان در منطقه ی خشکی واقع شده لذا مطالعه ی آن با استفاده از شاخص های استاندارد و درنهایت تحلیل آن لازم به نظر می رسید لذا هدف ما در این مقاله مطالعه خشکسالی های دشت کاشان و شناخت بهتر این پدیده با استفاده از شاخصSPI می باشد.در این مقاله ابتدا با دریافت آمار ایستگاه های بارانسنجی و و بازسازی داده های آن تک تک ارقام موجود ایستگا های بارانسنجی را با روشSPI بررسی کرده و میزان آن که در تک تک نمودارها روشن است و در مواردی زنگ خطر و نگرانی هایی را برای توجه بیش تر به صدا در می آورد.