سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم شفیعی – دانشجویان کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منا
زهرا پاکزاد –

چکیده:

دریاچه ارومیه درشمال غربی ایران و در منطقه آذربایجان واقع شدها ست این دریاچه طبق آخرین تقسیمات کشوری بین دو استان آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی تقسیم شده است دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه داخلی ایران و دومیندریاچهاب شور دنیا است این دریاچه بهعنوان یکی از تالاب های بین المللی در کنوانسیون رامسر شناخته شده است در سالهای اخیر وقوع خشکسالی باعث پسروی آب دریاچه شده است البته نقش عوامل انسانی در روندخشکسالی دریاچه را نباید نادیده گرفت در این پژوهش بهمنظور بررسی روند خشکسالی دریاچه ارومیه خشکسالی در سه ایستگاه حاشیه دریاچه شامل ایستگاه های خوی، ارومیه و تبریز در طی سالهای۲۰۰۵-۱۹۷۵ با استفاده ازنمایه خشکسالی SPI بررسی شد.